Məktəblərdə həyata keçirilən digər layihələr barədə məlumat

Məktəblərdə “Kiçik Akademiya”ların fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsi, eyni zamanda kiçik yaşlı məktəblilərin STEM yanaşması ilə Elm, Texnologiya, Mühəndislik və Riyaziyyatın birgə tədrisi vasitəsilə elmi-texniki biliklərin gündəlik həyatda necə tətbiq olunmasını praktik məşğələlər vasitəsilə şagirdlərə aşılayan

İbtidai təhsil səviyyəsi üzrə inklüziv təhsilin tətbiqi layihəsi

Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 18 mart 2015-ci il tarixli, 311 nömrəli əmrinə əsasən “İbtidai təhsil səviyyəsi üzrə inklüziv təhsilin tətbiqi” layihəsinin icrası istiqamətində beynəlxalq təcrübələr öyrənilir və yerli mövcud təcrübələr təhlil olunur. İnklüziv təhsilin tətbiq edildiyi Nizami rayonu

Məktəb İcması layihəsi

Təhsil sisteminin inkişafı məqsədilə valideynlərin prosesə cəlb edilməsi olduqca vacib məsələlərdən biridir. Araşdırmalar göstərir ki, valideynləri təhsil prosesi ilə maraqla­nan şagirdlər həmyaşıdlarından daha yaxşı nəticə göstərir. Bu məqsədlə Bakının 34 məktəbində 2015-ci ildə Məktəb İcma Qurumları yaradılmışdır. İcmanın