Ümumtəhsil müəssisələri ilə işin təşkili

 

BŞTİ-nin tabeliyində olan bütün ümumtəhsil müəssisələrində məktəb fəaliyyətinin tədqiq edilməsi, təhlili, planlaşdırılması, ehtiyaclara uyğun proqramların həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyətlərin təşkilinə dəstək verilməsi və nəzarət işinin təmin edilməsindən ibarətdir.  Bu istiqamətin əsas məqsədi səmərəli məktəb idarəetməsi modelinin yaradılması istiqamətində tədrisin keyfiyyətinə təsir edən tədbirlər, təhlil,  şagird nəaliyyətlərinin davamlı izlənilməsi, müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi, məktəbdənkənar fəaliyyətin düzgün planlaşdırlması, icma ilə işin təşkili,  inkişafetidirici layihə  və tədbirlərin həyata keçirilməsi  kimi fəaliyyətlərindən ibarətdir.

 

1.1. Ümumtəhsil məktəblərinin rəhbərləri ilə fəaliyyətlər

1.2. Təhsilverənlər ilə həyata keçirilən fəaliyyətlər  

1.3. Şagirdlər üçün həyata keçirilən fəaliyyətlər