Fəaliyyət istiqamətləri

 

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin (BŞTİ) tabeliyində fəaliyyət göstərən yaradıcılıq mərkəzləri üzrə mövcud olan dərnəklərin tədris proqramlarının, tədris vəsaitlərinin, metodiki tövsiyələrin hazırlanmasının təmin edilməsi. Bu məqsədlə hər bir  dərnək növü üzrə mütəxəssislərdən ibarət işçi qrupların müəyyən edilməsi, mövcud əsasnamə və nizamnamələr üçün rəy və təkliflərin hazırlanması;

Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzlərində qrupların düzgün komplektləşdirilməsinə, tarifləşmə cədvəllərinin düzgün tərtib olunmasına, normativlərin qəbuluna, ümumi sənədləşmə işinin düzgün tərtibatına nəzarət edilməsi;

Məktəbdənkənar təhsilin istiqamətləri üzrə fəaliyyətin planlaşdırılmasının həyata keçirilməsi;

Uşaq, yeniyetmə və gənclərin maraq, meyil və bacarıqlarının müəyyənləşdirilməsi, yaradıcılıq tələbatının ödənilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılması;

Uşaq və yeniyetmələrin asudə vaxtlarının səmərəli və mənalı təşkili istiqamətində tədbirlərin keçirilməsi, onların müsabiqə və yarışlarda iştirakının təmin edilməsi;

Təhsilalanların fiziki inkişafının təmini istiqamətində tədbirlərin həyata  keçirilməsi;

İstedadlı uşaqların və gənclərin aşkara çıxarılması istiqamətində müsabiqə, yarış, və tədbirlərin təşkil  edilməsi;

Təhsil müəssisələrində məktəb kitabxanalarının, muzeylərin və guşələrin işinin canlandırılmasına  köməklik  göstərilməsi;

Məktəblilərə hüquq və vəzifələrinin, yol hərəkəti və fövqəladə hallar zamanı davranış qaydalarının, sağlam həyat tərzinin öyrədilməsi istiqamətində aidiyyəti  orqanlarla birgə tədbirlərin təşkil edilməsi;

Təsdiq olunmuş idman növləri üzrə Tədbirlər Planına əsasən, il ərzində şəhərin birincilik, çempionat və turnirlərinin təşkili və həyata keçirilməsi;

Bütün tip təhsil müəssisələri üzrə (UGİM, ümumi təhsil) tədris proqramlarında nəzərdə tutulmuş idman növlərini nəzərə almaqla çempionat, spartakiada və festivalların keçirilməsinin təmin edilməsi;

İdman və şahmat məktəbləri ilə təhsil müəssisələrinin bədən tərbiyə kollektivləri arasında sıx əlaqə yaradılması, uşaqların idmanla məşğul olmasının təmin edilməsi məqsədilə mütəmadi idmanyönümlü təbliğat işlərinin aparılması;

Şagirdlərin əsas fəaliyyətini onların marağına görə yaradılmış dərnək, bölmə, studiya, klub, ansambl, teatr və s. birliklərdə məşğələ, eləcə də digər fəaliyyət növləri vasitəsilə həyata keçirilməsi;

BŞTİ-nin tabeliyindəki ümumi təhsil məktəblərinin məktəbdənkənar və sinifdənxaric tərbiyə işi üzrə təşkilatçıları, uşaq birliyi təşkilatı rəhbərinin fəaliyyətinin planlaşdırılması və görülmüş işlərə dair hesabatların hazırlanmasının təşkil edilməsi;

Yeniyetmələr arasında narkomaniya və alkoqolizm meyillərinin, hüquq pozuntuları və cinayətkarlıq hallarının qarşısının alınması, sağlam həyat tərzinin  formalaşdırılması mövzusunda tədbirlərin keçirilməsi;

Ekoloji maarifləndirmənin, ekoloji təhsilin təşviqi, cəmiyyətdə ailə dəyərlərinin qorunması, valideyn-övlad münasibətlərinin tənzimlənməsi istiqamətində tədbirlərin keçirilməsi;

Müxtəlif  dövlət  qurumları, idman  federasiyaları və  QHT-lərin  müraciətlərinə  əsasən BŞTİ-nin tabeliyindəki təhsil müəssisələrində tədbirlərin  həyata  keçirilməsinin təmin edilməsi.

 

BŞTİ-nin tabeliyindəki Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzləri haqqında statistik məlumat

 

 

Müəssisənin adı

Qrup sayı

Uşaq sayı

Pedaqoji işçi 

1.

4 nömrəli  Uşaq-Gənclər  İnkişaf  Mərkəzi

156

2340

69

2.

5  nömrəli  Uşaq-Gənclər  İnkişaf  Mərkəzi

136

1935

79

3.

6  nömrəli  Uşaq-Gənclər  İnkişaf  Mərkəzi

133

1826

68

4.

7  nömrəli  Uşaq-Gənclər  İnkişaf  Mərkəzi

106

1590

47

5.

8  nömrəli  Uşaq-Gənclər  İnkişaf  Mərkəzi

122

1662

69

Cəmi

653

9353

332