Ümumtəhsil məktəblərinin 2017-2018-ci dərs ilinə aid tədris planlarının təsdiqi haqqında Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri

Ümumi təhsil müəssisələrində təhsil prosesinin təşkili və tənzimlənməsini təmin etmək məqsədilə “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.10-1-ci və 13.5-ci bəndlərini rəhbər tutaraq

 

ƏMR EDİRƏM:

        

1.  Azərbaycan Respublikasının tədris Azərbaycan, rus, gürcü dillərində aparılan, ləzgi dili və azsaylı xalqların dilləri öyrədilən ümumtəhsil məktəbləri üçün 2017-2018-ci dərs ilinə aid aşağıdakı tədris planları və “Tədris planlarına dair qeydlər” təsdiq edilsin:

1.1. Ümumtəhsil məktəblərinin I-X sinifləri üçün tədris planları (1, 2, 3 nömrəli əlavələr);

1.2. Ləzgi dili öyrədilən ümumtəhsil məktəblərinin I-X sinifləri üçün tədris planları
(4, 5 nömrəli əlavələr);

1.3. Ümumtəhsil məktəblərinin XI sinifləri üçün tədris planları (6, 7, 8 nömrəli əlavələr);

1.4. Azsaylı xalqların dilləri öyrədilən ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün tədris planları (9, 10 nömrəli əlavələr);

1.5. “Tədris planlarına dair qeydlər” (11 nömrəli əlavə).

2. Ümumi və məktəbəqədər təhsil şöbəsi (A.Əhmədov) və Maliyyə şöbəsi (R.Orucov) tədris planlarının çap olunub vaxtında yerlərə çatdırılmasını təmin etsinlər.

3. İnformasiya şöbəsi (E.Əliyev) bu əmrin əlavələrlə birlikdə «Azərbaycan müəllimi» qəzetində dərc olunmasını və Nazirliyin internet saytında yerləşdirilməsini təmin etsin.

4. Əmrin icrasına nəzarət nazir müavini Ceyhun Bayramova həvalə olunsun.                                     

 

Mikayıl CABBAROV,
Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri

28 iyul 2017-ci il

№226

 


 

Əlavə

 

1. 2017-2018-ci dərs ilində ümumtəhsil məktəblərinin I-X sinifləri üçün (tədris Azərbaycan dilində)

2. 2017-2018-ci dərs ilində ümumtəhsil məktəblərinin I-X sinifləri üçün tədris planı (tədris rus dilində)

3. 2017-2018-ci dərs ilində ləzgi dili öyrədilən ümumtəhsil məktəblərinin  (tədris Azərbaycan dilində)

4. 2017-2018-ci dərs ilində ləzgi dili öyrədilən ümumtəhsil məktəblərinin (tədris Azərbaycan dilində)

5. 2017-2018-ci dərs ilində ləzgi dili öyrədilən ümumtəhsil məktəblərinin (tədris rus dilində)

6. 2017-2018-ci dərs ilində ümumtəhsil məktəblərinin (tədris Azərbaycan dilində)

7. 2017-2018-ci dərs ilində ümumtəhsil məktəblərinin  (tədris rus dilində)

8. 2017-2018-ci dərs ilində ümumtəhsil məktəblərinin (tədris gürcü dilində) 

9. 2017-2018-ci dərs ilində azsaylı xalqların dilləri öyrədilən ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün tədris planı  (tədris Azərbaycan dilində)

10. 2017-2018-ci dərs ilində azsaylı xalqların dilləri öyrədilən ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün tədris planı(tədris rus dilində)

11.Tədris planlarına dair qeydlər