Layihələr və müsabiqələr 

 

Bakı Şəhəri  üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki təhsil müəssisələri ilə işin təşkili istiqamətlərindən biri də inkişafyönümlü layihə  və müsabiqələrin  həyata  keçirilməsidir.

Layihə və müsabiqələrin təşkili istedadlı şagirdlərin erkən yaşda üzə çıxarılması, onların müxtəlif sahələr üzrə bilik, bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişafı, təhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi, məktəb-valideyn-müəllim əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi, istedadlı məktəblilərin ictimaiyyətə tanıdılması istiqamətində mühüm  əhəmiyyət kəsb edir.

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin Fəaliyyət Planına uyğun  olaraq, təhsil müəssisələrində layihə və müsabiqələr aşağıdakı istiqamətlərdə təşkil olunur:

1.Təhlil nəticələrinə əsasən və innovativ yanaşmaları özündə əks etdirən layihələr və müsabiqələr;

2.İstedadlı uşaqlarla işin təşkili istiqamətində həyata keçirilən layihələr və müsabiqələr;  

3.Dövlət Proqramlarının icrası istiqamətində təşkil edilən layihə və müsabiqələr.