Fəaliyyət istiqamətləri

 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həyata keçirilməsinə nəzarətin təşkil edilməsi;

Məktəbəqədər təhsil haqqında qanunvericilikdən və digər hüquqi-normativ aktlardan irəli gələn müvafiq vəzifələrin yerinə yetirilməsi;

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin və inkişafının müasir tələblərə uyğun təşkil edilməsi;

Məktəbəqədər təhsilin dövlət standartlarına uyğun həyata keçirilməsinin təmin edilməsi və müvafiq standartlara uyğun təşkilinə nəzarət olunması;

Məktəbəqədər təhsilin keyfiyyətinin artırılması və əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə müxtəlif istiqamətli layihələrin həyata keçirilməsi;

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi və əlaqələndirilməsi üçün tədbirlərin görülməsi;

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində nəticəyönlü, şəffaf və səmərəli idarəetmə modelinin formalaşdırılması və bu prosesdə müasir idarəetmə texnologiyalarından istifadənin təmin edilməsi;

Təhsil proqramları vasitəsilə təhsilalanlara sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və səriştələrin aşılanmasının təmin edilməsi;

Təhsilverənlərin peşəkarlığının davamlı şəkildə inkişaf etdirilməsi işinin təşkil edilməsi;

Təlim-tərbiyə prosesinə cəlb olunanların milli-mənəvi dəyərlər, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideyaları ruhunda tərbiyə olunması istiqamətində tədbirlərin görülməsi;

Dövlət qurumları və vətəndaşlardan daxil olan müraciətlərə baxılması, müvafiq araşdırılmaların aparılması və cavablandırılması.