Fəaliyyət istiqamətləri

 

Ümumi  təhsil müəssisələrində  aparılan  təhlil  nəticələrinə əsasən ehtiyaclara  uyğun inkişafyönümlü  və  innovativ  yanaşmaları  əks etdirən layihələrin  hazırlanması;

İstedadlı uşaqlarla  işin təşkili istiqamətində layihələrin hazırlanması;

Dövlət Proqramlarının icrası istiqamətində  layihələrin  hazırlanması;

Müəllim, valideyn, şagird münasibətlərinin və məktəb mühitinin inkişafını əhatə edən layihələrin hazırlanması və bu sahədə əlaqələndirmə işinin təşkili;

Təhsil  Nazirliyi  tərəfindən həyata  keçirilən layihələrin Bakı Şəhəri  üzrə  Təhsil  İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət  göstərən  ümumi təhsil müəssisələrində  icrasına  nəzarətin təşkili  və koordinasiyanın  aparılması;

Layihələrin icra mexanizmi ilə bağlı müvafiq metodların təklif edilməsi;

Dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar, QHT və vətəndaşlardan daxil olan layihə və təkliflərin dəyərləndirilməsi sahəsində müvafiq işlərin həyata keçirilməsi;

Ümumi təhsil müəssisələrinin inkişaf perspektivlərini və həmin müəssisələrdə müvafiq layihələr üzrə həyata keçirilən tədbirlərin təhlilinin aparılması;

Təhsilin inkişafı sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi işinin təşkili;

Təhsilin inkişafı üçün qrantlar, texniki yardımlar, habelə investisiya layihələrinin cəlbi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması  və tədbirlərin görülməsi;

Təhsil müəssisələrinin rəhbər və pedaqoji kadrlarının peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi, onlara mentorluq dəstəyi üçün müvafiq tədbirlərin koordinasiya edilməsi,  təkliflərin  verilməsi;

Təhsil müəssisələrində nəticəyönümlü və şəffaf idarəetmə modelinin yaradılması istiqamətində təkliflərin verilməsi.