Fəaliyyət istiqamətləri

 

İnkişaf layihələri sektoru öz fəaliyyətində “Təhsil haqqında” Azərbaycan  Respublikasının qanununu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə”ni, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi kollegiyasının qərarlarını, Nazirlik üzrə əmr və sərəncamları, habelə BŞTİ-nin Əsasnaməsini və vahid fəaliyyət planını rəhbər tutur.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli 13 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”ndan irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi eyni zamanda Təhsil Nazirliyi Təhsilin İnkişafı proqramları şöbəsinin tətbiq etdiyi inkişafetdirici proqramlar və inkişaf layihələrinin Bakı şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan bütün ümumitəhsil məktəblərində tətbiq edilməsi və səmərəli məktəb modelinin yaradılması kimi fəaliyyətlər sektorun mühüm vəzifələrindəndir.