Xüsusi təhsil

 

            Xüsusi təhsil valideynin razılığı əsasında müvafiq psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyaların üzvləri tərəfindən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların fiziki çatışmazlıqlarının, əqli və ya psixi ləngimələrinin diaqnostikasının aparılması, təhsil ehtiyaclarının dəqiqləşdirilməsi, onların faktiki çatışmazlığına uyğun xüsusi formada təhsilə cəlb olunmasıdır.