Təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini/ təsərrüfat müdiri vakansiyası haqqında məlumat

Ümumi Biz çox şadıq ki, siz bu  vakansiya üzrə öz namizədliyinizi irəli sürmək qərarına gəlmisiniz. Siz ümumi təhsil müəssisəsində rəhbər vəzifədə çalışmaq üçün təşəbbüs göstərirsiniz. Əminik ki, siz bu təşəbbüsün şəxsi və karyera inkişafı baxımından təqdirəlayiq

Uşaqlarla məktəbdənkənar və sinifdənxaric tərbiyə işi üzrə təşkilatçı vakansiyası haqqında məlumat

Ümumi Biz çox şadıq ki, siz rəhbər vakansiya üzrə öz namizədliyinizi irəli sürmək qərarına gəlmisiniz. Siz ümumi təhsil müəssisəsində təşkilatçı vəzifəsində çalışmaq üçün təşəbbüs göstərirsiniz.  Əminik ki, siz bu təşəbbüsün şəxsi və karyera inkişafı

Təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vakansiyası haqqında məlumat

Ümumi Biz çox şadıq ki, siz rəhbər  vakansiya üzrə öz namizədliyinizi irəli sürmək qərarına gəlmisiniz. Siz ümumi təhsil müəssisəsində rəhbər vəzifədə çalışmaq üçün təşəbbüs göstərirsiniz.  Əminik ki, siz bu təşəbbüsün şəxsi və karyera inkişafı baxımından